Perintätoimeksianto

Saatavien siirtäminen perintään mahdollisimman pikaisesti parantaa perinnän onnistumismahdollisuuksia. Jo yksikin lasku kannattaa siirtää perintään.

Toimeksiannon jättäminen

Jotta CAF voi periä saatavianne, on välillämme oltava voimassa oleva perintäsopimus.

Saatavan voitte siirtää perittäväksi, kun olette huomauttaneet velallista vähintään yhden kerran maksuviivästyksestä. Käytössänne on myös maksumuistutuspalvelu, jolloin huolehdimme saatavienne muistuttamisesta puolestanne. Maksun puuttuessa saatava siirtyy suoraan perintään. Kysykää tarjous muistutuspalveluista!

Mitä papereita/tietoja tarvitaan

  • kopio laskusta
  • kopio maksumuistutuksista
  • kopio mahdollisesta sopimuksesta
  • mahdolliset velallisen reklamaatiot

Mahdollisimman täydelliset tiedot velallisesta helpottavat perintää. Tällaisia tietoja ovat velallisen nimi, osoite, puhelinnumero ja henkilötunnus/syntymäaika tai yrityksen y-tunnus.

Toimeksianto CAF perintään voidaan jättää kirjeitse, faksilla, sähköpostilla tai muulla soveltuvalla tavalla. Voitte jättää toimeksiannon myös oheisella sähköisellä lomakkeella.

Jo yksikin lasku on hyvä siirtää perintään viivytyksettä.